เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


กิจกรรม" Kick Off ปฏิบัติการ ทั้งจังหวัด กำจัด PM 2.5"


วันที่  6 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดยนางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด นางประภาพร ธัมมะทัตตะโยธิน ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด(รักษาราชการแทนปลัด ) นายสุพรรณ มากขุนทด กำนันตำบลหนองกราด ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 6 หมู่บ้าน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น พนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ร่วมกิจกรรม" Kick Off ปฏิบัติการ ทั้งจังหวัด กำจัด PM 2.5" เพื่อรณรงค์ลดภาวะ ฝุ่นละออง หมอกควัน ให้ลดน้อยลง ณ ลานย่าโมเทศบาลตำบลหนองกราด ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2022-09-19
2022-09-14
2022-07-06
2022-07-04
2022-06-15
2022-06-15
2022-06-14
2022-06-14
2022-06-13
2022-05-27