เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
 


ออกสำรวจพื้นที่เสียหายในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด


วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดยนางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด พร้อมคณะผู้บริหาร นายจอย บุตรดี รองนายกเทศมนตรี นายชูศักดิ์ ไชยไธสง รองนายกเทศมนตรี นายสุกรี ศุภมงคล ผอ. กองช่าง นายเสถียร สร้อยอุดม ทีมงานกองช่าง ออกสำรวจพื้นที่เสียหายในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด เพื่อจะรีบดำเนินการซ่อมแซมและแก้ไขต่อไป เทศบาลตำบลหนองกราด ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2021-11-23
2021-11-22
2021-11-22
2021-11-22
2021-11-21
2021-11-19
2021-11-18
2021-11-17
2021-11-17
2021-11-17