เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
 


ออกตรวจงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมระบบระบายน้ำถนนเทศบาลหลายหลวงปู่คง (ซอยข้างบ้านนายสุนทร ภูมิจันทึก) ชุมชนหนองยายหอม หมู่ที่ 13


ด้วยวันที่ 6 ตุลาคม 2564  นำโดยนายประจักษ์ โหงขุนทด ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองกราด พร้อมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และช่างผู้ควบคุมงานจ้าง ได้ดำเนินการออกตรวจงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมระบบระบายน้ำถนนเทศบาลหลายหลวงปู่คง (ซอยข้างบ้านนายสุนทร ภูมิจันทึก) ชุมชนหนองยายหอม หมู่ที่ 13 ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2021-11-23
2021-11-22
2021-11-22
2021-11-22
2021-11-21
2021-11-19
2021-11-18
2021-11-17
2021-11-17
2021-11-17