เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
 


ดำเนินการทำความสะอาดล้างตลาดสด เทศบาลตำบลหนองกราด เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 


วัน จันทร์ ที่  4  ตุลาคม  2564  เทศบาลตำบลหนองกราด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดเทศบาล  ดำเนินการทำความสะอาดล้างตลาดสด เทศบาลตำบลหนองกราด เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

2021-11-23
2021-11-22
2021-11-22
2021-11-22
2021-11-21
2021-11-19
2021-11-18
2021-11-17
2021-11-17
2021-11-17