เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
 


โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมระบบระบายน้ำ ถนนเทศบาลสายใหม่แหลมทอง (ซอยข้างบ้านนายชำนาญ หมวกขุนทด) หมู่ที่ 15 เขตเทศบาลตำบลหนองกราด


วันที่ 1 ตุลาคม 2564  นำโดยนายชูศักดิ์ ไชยไธสงรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด พร้อมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ได้ออกตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมระบบระบายน้ำ ถนนเทศบาลสายใหม่แหลมทอง (ซอยข้างบ้านนายชำนาญ หมวกขุนทด) หมู่ที่ 15 เขตเทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่าขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

2021-11-23
2021-11-22
2021-11-22
2021-11-22
2021-11-21
2021-11-19
2021-11-18
2021-11-17
2021-11-17
2021-11-17