เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
 


ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564


วันที่ 30 สิงหาคม 2564 สภาเทศบาลตำบลหนองกราด ได้ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด ภายในมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อของกระทรวงสาธารณสุขฯ

2021-10-16
2021-10-15
2021-10-15
2021-10-06
2021-10-05
2021-10-04
2021-10-04
2021-10-04
2021-10-01
2021-10-01