เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
 


ดำเนินการซ่อมแซมบ้านนางทวาย ลาภขุนทด หมู่ที่ 4


วันที่ 31 สิงหาคม 2564 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย พันจ่าเอกเสถียร สร้อยอุดม หัวหน้าฝ่ายการโยธา และพนักงานสำนักปลัดเทศบาล กองช่าง และกองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการซ่อมแซมบ้านนางทวาย ลาภขุนทด หมู่ที่ 4 ชุมชนโกรกสมอ ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2021-10-16
2021-10-15
2021-10-15
2021-10-06
2021-10-05
2021-10-04
2021-10-04
2021-10-04
2021-10-01
2021-10-01