เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
 


ตรวจเยี่ยมและมอบน้ำดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ช่วยซ่อมแซมบ้านนางทวาย ลาภขุนทด ม.4


วันที่ 1 กันยายน 2564 นางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด , นางสมพิมพ์ สัมมาสูงเนิน เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด และหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน ได้มาตรวจเยี่ยม และมอบน้ำดื่มให้ นายประจักษ์ โหงขุนทด ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองกราด ร่วมกับทีมงานสำนักปลัดเทศบาล , กองช่าง และกองสวัสดิการสังคม ที่ให้ความอนุเคราะห์ช่วยซ่อมแซมบ้านนางทวาย ลาภขุนทด หมู่ที่ 4 ชุมชนโกรกสมอ ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2021-10-16
2021-10-15
2021-10-15
2021-10-06
2021-10-05
2021-10-04
2021-10-04
2021-10-04
2021-10-01
2021-10-01