เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
 


ดำเนินการซ่อมแซมฝาบ่อพัก ชุมชนปากน้ำสามัคคี ซอยทางเข้าบ้าน นายวันชัย อึงขุนทด ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3


วันที่ 2 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด ได้มอบหมายให้ กองช่าง ได้ดำเนินการซ่อมแซมฝาบ่อพัก ชุมชนปากน้ำสามัคคี ซอยทางเข้าบ้าน นายวันชัย อึงขุนทด ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2021-10-16
2021-10-15
2021-10-15
2021-10-06
2021-10-05
2021-10-04
2021-10-04
2021-10-04
2021-10-01
2021-10-01