เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ดำเนินการซ่อมแซมบ้านนางทวาย ลาภขุนทด หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา


เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. นำโดยนายสุกรีย์ ศุภมงคล  ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อม เจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาล กองช่าง กองการศึกษา และกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหนองกราด ได้ดำเนินการซ่อมแซมบ้านนางทวาย ลาภขุนทด หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2023-09-26
2023-09-25
2023-09-25
2023-09-24
2023-09-21
2023-09-21
2023-09-19
2023-09-18
2023-09-18
2023-09-14