เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


มอบถุงยังชีพให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างของเทศบาลตำบลหนองกราด เพื่อสร้า่งขวัญกำลังใจในการปฎิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่


เมื่อวันที่18 สิงหาคม 2564 เวลา 09:09 น. พระครูใบฎีกาธวัช กิตฺติวุฑฺโฒ เจ้าอาวาสวัดหนองกราด /เจ้าคณะตำบลหนองกราด เขต1 มอบถุงยังชีพ ตามโครงการแบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยโค-วิด19 พระไม่ทิ้งโยม "อิ่มใจผู้ให้ สุขใจผู้รับ" โดยมี นางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทมศบาลฯ ,รองประธานสภาเทศบาล ,คณะสมาชิกสภาเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาลฯ ,หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย เป็นตัวแทนในการส่งมอบ และมอบให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างของเทศบาลตำบลหนองกราด เพื่อสร้า่งขวัญกำลังใจในการปฎิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายต่อไป ขอขอบพระคุณทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ด้วย

2023-09-26
2023-09-25
2023-09-25
2023-09-24
2023-09-21
2023-09-21
2023-09-19
2023-09-18
2023-09-18
2023-09-14