เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
 


ร่วมออกเยี่ยมบ้าน โครงการบ้านกาชาดรวมใจอยู่ได้แบบยั่งยืน โดยการปรับปรุง ซ่อมแซมบ้าน ผู้สูงอายุผู้ ป่วยผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ประจำปี 2564 รายนางเพลิน ชอบใจ หมู่ 13 ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด


วันที่ 20 สิงหาคม 2564 นางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมออกเยี่ยมบ้าน โครงการบ้านกาชาดรวมใจอยู่ได้แบบยั่งยืน โดยการปรับปรุง ซ่อมแซมบ้าน ผู้สูงอายุผู้ ป่วยผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ประจำปี 2564 รายนางเพลิน ชอบใจ หมู่ 13 ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2021-10-16
2021-10-15
2021-10-15
2021-10-06
2021-10-05
2021-10-04
2021-10-04
2021-10-04
2021-10-01
2021-10-01