เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


อปพร.เทศบาลตำบลหนองกราด และ อปพร.อบต.หนองกราด ได้เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์ดูแลผู้ป่วย COVID-19 ด้วยระบบชุมชน(Community Isolation :CI) วัดหนองกราด เทศบาลตำบลหนองกราด ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลห


วันที่ 10 สิงหาคม 2564 อปพร.เทศบาลตำบลหนองกราด และ อปพร.อบต.หนองกราด ได้เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์ดูแลผู้ป่วย COVID-19 ด้วยระบบชุมชน(Community Isolation :CI) วัดหนองกราด เทศบาลตำบลหนองกราด ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดหนองกราด (โรงพยาบาลสนาม) เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย และประชาชนในตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ขอนุโนทนาบุญกับทางงวัดหนองกราดได้มอบถุงชีพให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

2023-09-26
2023-09-25
2023-09-25
2023-09-24
2023-09-21
2023-09-21
2023-09-19
2023-09-18
2023-09-18
2023-09-14