เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ได้รับแจ้งจากประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด มีงูเข้ามาในบริเวณบ้าน นายสมัย ทองขุนวงศ์ กับ นายณัฐกฤษ ทองขุนวงศ์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจับงูเพื่อนำไปปล่อยสู่ธรรมชาติ


วันที่ 11 สิงหาคม 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณุภัย ได้รับแจ้งจากประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด มีงูเข้ามาในบริเวณบ้าน นายสมัย ทองขุนวงศ์ กับ นายณัฐกฤษ ทองขุนวงศ์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจับงูเพื่อนำไปปล่อยสู่ธรรมชาติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2023-09-26
2023-09-25
2023-09-25
2023-09-24
2023-09-21
2023-09-21
2023-09-19
2023-09-18
2023-09-18
2023-09-14