เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


กองช่างได้ออกดำเนินการซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา


วันที่ 10 กองช่าง เทศบาลตำบลหนองกราด ได้ออกดำเนินการซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณหน้าบ้านนายน้อย ศรีแสงริม หมู่ที่ 3 บึงหนองใหญ่และบ้านนางลำดวนฯ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด ต่อไป

2023-09-26
2023-09-25
2023-09-25
2023-09-24
2023-09-21
2023-09-21
2023-09-19
2023-09-18
2023-09-18
2023-09-14