เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
 


จัดกิจกรรมรถปั่นสุข นำพืชผักสวนครัว ผลไม้ต่างๆ ข้าวสาร น้ำดื่ม ซึ่งชาวบ้านได้นำออกมาร่วมด้วยช่วยกันในโครงการปันสุขช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด - 19


วันที 25 กรกฎาคม 2564 เวลา 08:00 น. นายธวัชชัย หมู่สะแก ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ อสม , อาสาสมัครหมู่บ้าน และประชาชนทั่วไป หมู่ที่ 13 บ้านหนองยายหอม ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ได้นำพืชผักสวนครัว ผลไม้ต่างๆ ข้าวสาร น้ำดื่ม ซึ่งชาวบ้านได้นำออกมาร่วมด้วยช่วยกันในโครงการปันสุขช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด - 19 ร่วมแบ่งปันสุขให้กับพี่น้องในชุมชนหมู่ที่ 13 โดยแบ่งเป็น ผู้ที่กักตัวอยู่ที่บ้าน 8 คน (3 คน = รักษาตัวหายแล้วกลับมากักตัวที่บ้าน 14 วัน , 5 คน = กักตัวรอผลเชื้อ รอตรวจรอบที่ 2 กักตัวให้ครบ 14 วัน) ผู้สูงอายุในชุมชน , ผู้ที่ยากจน และชาวบ้านทั่วไป ที่ได้รับผลกระทบจากสถานะการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด - 19 ขอชื่นชม พี่น้องชาวเทศบาลตำบลหนองกราดไม่ทอดทิ้งกัน ขอขอบพระคุณทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

2021-09-02
2021-09-01
2021-09-01
2021-08-31
2021-08-31
2021-08-30
2021-08-23
2021-08-20
2021-08-20
2021-08-20