เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
 


ประกาศเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่อง ปิดสนามกีฬาทุกประเภทเป็นการชั่วคราว


ประกาศเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่อง ปิดสนามกีฬาทุกประเภทเป็นการชั่วคราว

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พบว่ามีการกลายพันธ์ ระบาดอย่างรวดเร็ว มีความรุนแรงมากขึ้น ทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อ มีผู้่ป่วยอาการหนัก และมีการสุญเสียมากขึ้นทั่วประเทศ รวมจังหวัดนครราชสีมา สาเหตุสำคัญคือ เรายังไม่มีภูมิคุ้มกันจากการฉีดวัคซีน ที่มากพอ สาเหตุส่วนหนึ่งมาจาการที่พวกเราหลายคนยังมีการดูแลป้องกัน ตัวเองที่ไม่ดีพอ ยังประมาท มองข้ามความปลอดภัย ยังมีการเดินทาง การทำกิจกรรมเสี่ยง เมื่อสัมผัส ใกล้ชิดกัน ก็ติดเชื้อกัน จึงส่งให้มีการระบาดและติดเชื้อไปยังคนรอบข้างมากขั้น เรื่อยๆ จังหวัดนครราชสีมา จำเป็นต้องปรับระดับความเข้มข้น ของมาตรการอย่างเข้มงวดมากขึ้น เพื่อไม่ให้มีกิจกรรม ที่ใกล้ชิดกันมากเกินไป งดการชุมชน ไม่มั่วสุ่ม ไม่เล่นการพนัน ดังนั้น เทศบาลตำบลหนองกราด จึงขอ ปิดสนามกีฬาทุกประเภทในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด เป็นการชั่วคราว ไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

2021-09-02
2021-09-01
2021-09-01
2021-08-31
2021-08-31
2021-08-30
2021-08-23
2021-08-20
2021-08-20
2021-08-20