เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
 


ดำเนินการล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลหนองกราด อาทิตย์ละสองครั้ง และฉีดพ่นย่าฆ่าเชื่อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด -19)


วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหนองกราดได้ดำเนินการล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลหนองกราด อาทิตย์ละสองครั้ง และฉีดพ่นย่าฆ่าเชื่อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด -19) เดือนละสองครั้ง พร้อมตรวจคัดกรองผู้ที่มาใช้บริการตลาดสดเทศบาลตำบลหนอกราด ทุกวัน เช้า-เย็น ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ อสม. ทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

2021-07-27
2021-07-26
2021-07-25
2021-07-23
2021-07-22
2021-07-22
2021-07-22
2021-07-22
2021-07-22
2021-07-19