เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
 


การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด


เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ืี่ผ่านมา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองกราด ได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด

2021-09-02
2021-09-01
2021-09-01
2021-08-31
2021-08-31
2021-08-30
2021-08-23
2021-08-20
2021-08-20
2021-08-20