เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
 


ระบายน้ำออกจากบึงหนองใหญ่เพื่อรองรับน้ำที่มาใหม่ ป้องกันตลิ่งพัง


วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลหนองกราด พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด สมาชิกสภาเทศบาลเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่่ 3 และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ออกสำรวจน้ำบึงหนองใหญ่ ที่มีมวลน้ำไหลมาปริมาณมากกว่าทุกปี เกือบเต็มบึงหนองใหญ่ จึงได้ร่วมปรึกษาหารือจะเปิดน้ำเพื่อระบายออกเป็นบางส่วน เพื่อป้องกันตลิ่งพัง ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาในครั้งนี้

2021-07-27
2021-07-26
2021-07-25
2021-07-23
2021-07-22
2021-07-22
2021-07-22
2021-07-22
2021-07-22
2021-07-19