เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
 


ร่วมซ่อมแซมที่อยู่อาศัยบ้านนางลวง อินบัวลา หมู่ที่ 14 ตำบลหนองกราด


วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลหนองกราด ร่วมกับประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และทีมงานกองช่าง ได้ร่วมซ่อมแซมที่อยู่อาศัยบ้านนางลวง อินบัวลา หมู่ที่ 14 ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2021-09-02
2021-09-01
2021-09-01
2021-08-31
2021-08-31
2021-08-30
2021-08-23
2021-08-20
2021-08-20
2021-08-20