เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
 


ตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรค์ ให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด


วันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกราด ได้ดำเนินการมาตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรค์ ให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด พร้อมมอบแปรงสีฟันให้กับนักเรียน เพื่อสุขภาพปากและฟันของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด

2021-09-02
2021-09-01
2021-09-01
2021-08-31
2021-08-31
2021-08-30
2021-08-23
2021-08-20
2021-08-20
2021-08-20