เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
 


เข้าร่วมบันทึกความร่วมมือโครงการบ้านพอเพียง ระหว่างสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน) กับ สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลหนองกราด


วันที่ 17 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลหนองกราด ร่วมกับสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลหนองกราด นำโดยนางฉันทนา อิ่มวิเศษ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นางทิพย์นัดดา บุตรดี ประธานสภาองค์กรชุมชนฯ , นางวิรัช ศรีทอง รองประธานสภาองค์กรชุมชนฯ และนางนันท์นภัสร์ ศรีบุญเรือง กรรมการสภาองค์กรชุมชนฯ เข้าร่วมบันทึกความร่วมมือโครงการบ้านพอเพียง ระหว่างสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน) กับ สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลหนองกราด จำนวน 4 หลัง ณ คณะมนุษย์ศาสตร์ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

2021-09-02
2021-09-01
2021-09-01
2021-08-31
2021-08-31
2021-08-30
2021-08-23
2021-08-20
2021-08-20
2021-08-20