เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งครั้งที่ 4/2564 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564


เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองกราดได้ประชุมเพื่อพิจารณาร่างกำหนดหน่วยเลือกตั้งและเรื่องอื่นๆเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราดและนายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด ชั้น 2 ที่ผ่านมา

2021-03-28
2021-03-28
2021-03-27
2021-03-26
2021-03-26
2021-03-25
2021-03-19
2021-03-18
2021-03-17
2021-03-17