เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลหนองกราด ดำเนินการตรวจคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ในตลาดสดเทศบาลได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ กองการศึกษา


เทศบาลตำบลหนองกราด ดำเนินการตรวจคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ในตลาดสดเทศบาล เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ช่วงเย็น ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ กองการศึกษา

2021-03-28
2021-03-28
2021-03-27
2021-03-26
2021-03-26
2021-03-25
2021-03-19
2021-03-18
2021-03-17
2021-03-17