เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
 


ร่วมแจกสื่อประชาสัมพันธ์ ปฏิทินในการปฏิบัติงานและกิจกรรมต่างๆของเทศบาลตำบลหนองกราด ประจำปี พ.ศ 2564


เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด พนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด ลูกจ้างเทศบาลตำบลหนองกราด ประธานชุมชน อสม.เขตเทศบาลตำบลหนองกราด จิตอาสาเทศบาลตำบลหนองกราด ร่วมแจกสื่อประชาสัมพันธ์ ปฏิทินในการปฏิบัติงานและกิจกรรมต่างๆของเทศบาลตำบลหนองกราด ประจำปี พ.ศ 2564

2020-12-29
2020-12-29
2020-12-10
2020-12-05
2020-12-04
2020-12-04
2020-12-03
2020-12-01
2020-11-13
2020-11-13