เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
 


ร่วมบริจาคสิ่งของใส่ตู้ปันสุข


วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตําบลหนองกราด โดยนางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด พร้อมพนักงานเทศบาลตําบลหนองกราด ร่วมบริจาคสิ่งของใส่ตู้ปันสุข ณ.ที่ว่าการอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา.

2021-02-22
2021-02-19
2021-02-16
2021-02-16
2021-02-14
2021-02-11
2021-02-11
2021-02-11
2021-02-11
2021-02-10