เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
 


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ออกติดตั้งตู้และถังดับเพลิงในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด


ภายในเดือน พฤศจิกายน  - ธันวาคม  2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ออกติดตั้งตู้และถังดับเพลิงในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เพื่อให้พี่น้องจิตอาสาภัยพิบัติ และประชาชนทั่วไปที่ผ่านการฝึกซ้อมแผนงานป้องกันฯมาแล้ว สามารถนำไปใช้ได้ทันเวลา

2021-02-22
2021-02-19
2021-02-16
2021-02-16
2021-02-14
2021-02-11
2021-02-11
2021-02-11
2021-02-11
2021-02-10