เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
 


การเตรียมตัวก่อนไปเลือกตั้ง 20 ธันวาคม 2563


เลือกตั้งท้องถิ่น : การเตรียมตัวก่อนไปเลือกตั้ง 20 ธันวาคม 2563

รู้ยัง ‼️ทุกท่านสามารถตรวจสอบสิทธิ์ ได้ที่หน่วยเลือกตั้งใกล้บ้านของท่าน ได้แล้ว 😀

20 ธันวาคม 63 เลือกตั้งอบจ. #อย่าลืมไปใช้สิทธิ

ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ที่ www.dopa.go.th

https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/

เทศบาลตำบลหนองกราด ได้ดำเนินการติดประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

😁😁😁😁

ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 บ้านหนองกราด

ศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 บ้านโกรกสมอ

ศาลาประชาคม หมู่ที่ 13 บ้านหนองยายหอม

ศาลาประชาคม หมู่ที่ 14 บ้านสุขสันต์

ศาลาประชาคม หมู่ที่ 15 บ้านใหม่แหลมทอง

ศาลาประชาคม หมู่ที่ 16 บ้านเทวานิมิต

2021-02-22
2021-02-19
2021-02-16
2021-02-16
2021-02-14
2021-02-11
2021-02-11
2021-02-11
2021-02-11
2021-02-10