เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
 


ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด สมัยสามัย สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563


เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 สภาเทศบาลตำบลหนองกราด ได้จัดให้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด สมัยสามัย สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนคราชสีมา

2021-02-22
2021-02-19
2021-02-16
2021-02-16
2021-02-14
2021-02-11
2021-02-11
2021-02-11
2021-02-11
2021-02-10