เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
 


กองคลัง เทศบาลตำบลหนองกราด ดำเนินการออกให้บริการนอกสถานที่ในการจัดเก็บค่ากำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย


กองคลัง เทศบาลตำบลหนองกราด ดำเนินการออกให้บริการนอกสถานที่ในการจัดเก็บค่ากำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ในวดที่ 1 ในเดือน พฤศิจกายน พ.ซ.2563 ในอัตราค่าธรรมเนียมกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย บ้านพักอาศัยเดือนละ 10 บาท จำนวน 6 เดือน เป็นเงิน 60 บาท และประกอบการร้านค้า เดือนละ 20 บาท จำนวน 6 เดือน เป็นเงิน 120 บาท ตามแผนกำหนดการออกบริการรับชำระค่าขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด ตั้งแต่วันที่ 9 - 12 พฤศจิกายน 2563 โดยแบ่งทีมงาน ออกไปยังชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

2020-11-13
2020-11-12
2020-11-12
2020-11-06
2020-11-02
2020-10-31
2020-10-30
2020-10-29
2020-10-28
2020-10-27