เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
 


กิจกรรม อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ฝึกภาคปฏิบัติ ณ โรงพยาลบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกราด


เมื่อวันที่ 9 -13 พฤศจิกายน 2563 อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ฝึกภาคปฏิบัติ ณ โรงพยาลบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกราด

2020-11-13
2020-11-12
2020-11-12
2020-11-06
2020-11-02
2020-10-31
2020-10-30
2020-10-29
2020-10-28
2020-10-27