เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
 


จัดงานแสดงมุทิตาจิตวันเกษียณอายุราชการ ปี 2563


เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 นางกาญจนา นันทพูนพิพฒน์นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างของเทศบาลตำบลหนองกราดทุกท่าน ร่วมกันจัดงานแสดงมุทิตาจิตวันเกษียณอายุราชการ ให้กับ นายสมชิด มากขุนทด และ นายสำรวย โปยขุนทด ที่ทำงานอุทิศกำลังกาย กำลังใจ ปฏิบัติหน้าที่ราชการของเทศบาลตำบลหนองกราด ด้วยความอุตสาหะ และบังเกิดผลดีแก่ท้องถิ่นตลอดมา ณ เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2020-10-30
2020-10-29
2020-10-28
2020-09-21
2020-09-20
2020-09-18
2020-09-17
2020-09-16
2020-09-16
2020-09-14