เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
 


เข้ารับรางวัลการประกวดตลาดเทศบาลสะอาด ถูกสุขอนามัย ถูกใจประชาชน ประจำปี 2563


เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลหนองกราดได้รับรางวัลการประกวดตลาดเทศบาลสะอาด ถูกสุขอนามัย ถูกใจประชาชน ประจำปี 2563 ประเภท ตลาดขนาดกลาง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 โดย นางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด ได้เข้ารับรางวัลกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 จังหวัดนครราชสีมา ต้องขอขอบพระคุณ ผู้ประกอบการ้านค้า แม่ค้า พ่อค้าในตลาดสดเทศบาลฯ และทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้เทศบาลตำบลหนองกราดได้รับรางวัลในครั้งนี้

2020-10-30
2020-10-29
2020-10-28
2020-09-21
2020-09-20
2020-09-18
2020-09-17
2020-09-16
2020-09-16
2020-09-14