เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลหนองกราดร่วมกิจกรรม อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ ปี 2563


วันที่ 18 กันยายน 2563 นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอด่านขุนทด นางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องชาวตำบลหนองกราด ร่วมอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ ณ  วัดบ้านใหม่ชัยพฤกษ์ ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2020-11-13
2020-11-12
2020-11-12
2020-11-06
2020-11-02
2020-10-31
2020-10-30
2020-10-29
2020-10-28
2020-10-27