เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
 


โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2563


วันที่  2 กันยายน 2563 นางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์ นายกเทศมตรีตำบลหนองกราด พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น  ประธานอสม. ประธานชุมชนทั้ง 8 ชุมชน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกราด พี่น้องชุมชนเทวานิมิต ร่วมโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2563 ณ  ศาลาประชาคมเทวานิมิต ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา.

2020-11-13
2020-11-12
2020-11-12
2020-11-06
2020-11-02
2020-10-31
2020-10-30
2020-10-29
2020-10-28
2020-10-27