เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
 


โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพ และทักษะในการดูแลตนเองสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563


เมื่อวันที่11กันยายน 2563 เทศบาลตำบลหนองกราดได้จัดโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพ และทักษะในการดูแลตนเองสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยได้รับเกียรติจากท่านกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกราด (สังวรอุปถัมภ์) ผู้ใหญ่บ้าน ประธานคณะกรรมการชุมชนและ คณะกรรมการ สปสช. เทศบาลตำบลหนองกราด ซึ่งได้รับดารสนับสนุนงบประมาณจาก สปสช. เทศบาลตำบลหนองกราด ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2021-06-09
2021-06-09
2021-06-02
2021-05-31
2021-05-29
2021-05-25
2021-05-20
2021-05-20
2021-05-14
2021-05-01