เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
 


ออกตรวจสภาพการไหลของน้ำในเขตพื้นที่ชุมชนและการไหลของน้ำเพื่อลงสู่อ่างหนองใหญ่ - หนองช้าง ในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด


20 กันยายน 2563 นางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด และเจ้าหน้าที่ ได้ออกตรวจสภาพการไหลของน้ำในเขตพื้นที่ชุมชนและการไหลของน้ำเพื่อลงสู่อ่างหนองใหญ่ - หนองช้าง ในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด รวมทั้งแก้ไขปัญหาท่ออุดตันในเขตเทศบาลเพื่อช่วยเหลือผลกระทบน้ำท่วมให้กับพี่น้องบริเวณบ้าน นายเชย ปราณีตพลกรัง และนางเรศ ไทยบำรุง ในเขตหมู่ 3 และหมู่ 13 เทศบาลตำบลหนองกราด ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องและร่วมในการช่วยเหลือพี่น้องเทศบาลหนองกราดในครั้งนี้

2020-11-13
2020-11-12
2020-11-12
2020-11-06
2020-11-02
2020-10-31
2020-10-30
2020-10-29
2020-10-28
2020-10-27