เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
 


โครงการอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพผู้บริโภค ปี2563


เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองกราด ได้จัดทำโครงการอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพผู้บริโภค ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด โดยนางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด เป็นประธานเปิดโครงการอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพผู้บริโภค ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกราด และ สาธารณสุขอำเภอด่านขุนทด บรรยายให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร แม้ค้า ในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด





2020-11-13
2020-11-12
2020-11-12
2020-11-06
2020-11-02
2020-10-31
2020-10-30
2020-10-29
2020-10-28
2020-10-27