เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
 


พิธีส่งมอบบ้านในโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 นำโดยนางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด พร้อมคณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาเทศบาล , หัวหน้าส่วนราชการ , กำนันตำบลหนองกราด ,ผู้ใหญ่บ้าน ,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 17 หมู่บ้านในตำบลหนองกราด , ผู้นำชุมชนทั้ง 8 ชุมชน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองกราด ได้จัดพิธีส่งมอบบ้านในโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายนายวิชัย พัดขุนทด บ้านเลขที่ 65/1 ม.3 ชุมชนปากน้ำสามัคคี ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจากท่านไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด ประธานในพิธีส่งมอบบ้านให้กับผู้พิการ พร้อมคณะกรรมการประเมินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย คนพิการ ระดับอำเภอทุกท่าน , กิ่งกาชาดอำเภอด่านขุนทด , สส.วิสิทธิ์ พิทยาภรณ์ และสจ.ธวัฒน์ ศิริปริญญานันท์

2020-11-13
2020-11-12
2020-11-12
2020-11-06
2020-11-02
2020-10-31
2020-10-30
2020-10-29
2020-10-28
2020-10-27