เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
 


โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ ปี2563


เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองกราด ได้ดำเนินการจัดทำโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ โดยมี นางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก นายเมืองแมน ศิษย์สุวรรณ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด และนายธรา ฐิตเรวุฒิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกราด เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2020-11-13
2020-11-12
2020-11-12
2020-11-06
2020-11-02
2020-10-31
2020-10-30
2020-10-29
2020-10-28
2020-10-27