เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
 


โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขประจำปี พ.ศ 2563 หมู่ที่ 3


เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา นางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด พร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น คณะกรรมการ อสม.ในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด ประชาชน หมู่ที่ 3 ชุมชนหนองกราด ได้ดำเนินงานพัฒนาด้านสาธารณสุขตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขประจำปี พ.ศ 2563 โดยมี

1.โครงการอบรมโรคขาดสารไอโอดีน

2.โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชดำริ

3. โครงการสืบสานพระราชดำริสมเด็จย่าอาสาสมัครสาธารณสุขต้านมะเร็งเต้านม

ณ ศาลาประชาคมหมู่ 3 บ้านหนองกราด ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2021-06-09
2021-06-09
2021-06-02
2021-05-31
2021-05-29
2021-05-25
2021-05-20
2021-05-20
2021-05-14
2021-05-01