เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
 


โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขประจำปี พ.ศ 2563 หมู่ที่ 3


เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา นางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด พร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น คณะกรรมการ อสม.ในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด ประชาชน หมู่ที่ 3 ชุมชนหนองกราด ได้ดำเนินงานพัฒนาด้านสาธารณสุขตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขประจำปี พ.ศ 2563 โดยมี

1.โครงการอบรมโรคขาดสารไอโอดีน

2.โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชดำริ

3. โครงการสืบสานพระราชดำริสมเด็จย่าอาสาสมัครสาธารณสุขต้านมะเร็งเต้านม

ณ ศาลาประชาคมหมู่ 3 บ้านหนองกราด ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2020-11-13
2020-11-12
2020-11-12
2020-11-06
2020-11-02
2020-10-31
2020-10-30
2020-10-29
2020-10-28
2020-10-27