เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
 


โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขประจำปี 2563 หมู่ที่ 15


เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 นางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด กำนันสุพรรณ์มากขุนทด ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ประธาน อสม. ประธานชุมชนทั้ง 8 ชุมชน ประชาชนหมู่บ้านใหม่แหลมทองหมู่ 15 ได้จัดโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขประจำปี 2563 ณ ศาลาประชาคมบ้านใหม่แหลมทอง หมู่ที่ 15 ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมา

2020-11-13
2020-11-12
2020-11-12
2020-11-06
2020-11-02
2020-10-31
2020-10-30
2020-10-29
2020-10-28
2020-10-27