เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
 


ออกตรวจงานในโครงการก่อสร้างปีงบประมาณ 2563


เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 นางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด รองปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด พนักงานเทศบาล และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องออกตรวจงานในโครงการก่อสร้างปีงบประมาณ 2563 ในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2020-12-29
2020-12-29
2020-12-10
2020-12-05
2020-12-04
2020-12-04
2020-12-03
2020-12-01
2020-11-13
2020-11-13