เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมมารยาทไทย" ยิ้มง่าย ไหว้สวย แต่งกายตามกาล "ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2563


วันที่ 25 สิงหาคม 2563 กองการศึกษา เทศบาลตำบลหนองกราด ได้จัดโครงการส่งเสริมมารยาทไทย" ยิ้มง่าย ไหว้สวย แต่งกายตามกาล "ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2563 นำโดยนางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด พนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด รองสมชาย สุวรรณมาศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกราดวัฒนา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ประธานชุมชนทั้ง 8 ชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ได้รับการความอนุเคราะห์จากโรงเรียนหนองกราดวัฒนานำนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมมารยาทไทย" ยิ้มง่าย ไหว้สวย แต่งกายตามกาล "ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2020-12-29
2020-12-29
2020-12-10
2020-12-05
2020-12-04
2020-12-04
2020-12-03
2020-12-01
2020-11-13
2020-11-13