เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
 


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุลาย เพื่อควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุลาย เพื่อควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก บริเวณชุมชนทั้ง 8 ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด โดยจะเริ่มดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป ในวันที่ 29-30 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป โดยเริ่มจากหมู่ที่ 13,3,4,14,16,15 และในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด

2021-06-09
2021-06-09
2021-06-02
2021-05-31
2021-05-29
2021-05-25
2021-05-20
2021-05-20
2021-05-14
2021-05-01