เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
 


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุลาย เพื่อควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุลาย เพื่อควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก บริเวณชุมชนทั้ง 8 ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด โดยจะเริ่มดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป ในวันที่ 29-30 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป โดยเริ่มจากหมู่ที่ 13,3,4,14,16,15 และในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด

2020-11-13
2020-11-12
2020-11-12
2020-11-06
2020-11-02
2020-10-31
2020-10-30
2020-10-29
2020-10-28
2020-10-27