เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
 


ประชุมประจำเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ เพื่อวิเคราะห์ค่างาน และจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี


เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลหนองกราดได้ประชุมประจำเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ เพื่อวิเคราะห์ค่างาน และจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2020-12-29
2020-12-29
2020-12-10
2020-12-05
2020-12-04
2020-12-04
2020-12-03
2020-12-01
2020-11-13
2020-11-13