เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
 


ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการฯ ประจำปี 2563


27 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลหนองกราด ร่วมกับ ศูนย์ประสานงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำอำเภอด่านขุนทด ร่วมกับ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการฯ ประจำปี 2563 นายวิชัย พัดขุนทด หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2021-04-23
2021-04-23
2021-04-22
2021-04-21
2021-04-20
2021-04-19
2021-03-28
2021-03-28
2021-03-27
2021-03-26