เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
 


พิธีเลี้ยงตาปู่บ้านประเพณีท้องถิ่น


วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 07.00 น. นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด ร่วมพิธีเลี้ยงตาปู่บ้านประเพณีท้องถิ่นที่สืบต่อกันมาเป็นเวลานาน เพื่อสร้างขวัญและกำลังให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด

2021-04-23
2021-04-23
2021-04-22
2021-04-21
2021-04-20
2021-04-19
2021-03-28
2021-03-28
2021-03-27
2021-03-26