เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2563


วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด ได้จัดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2563 ได้รับเกียรติจาก นางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด เป็นประธานในพิธี โดยมี คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองกราด คณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชนทั้ง 8 ชุมชน ประธาน อปพร. ประธานตำรวจบ้าน จิตอาสาฯ และประชาชนผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ณ เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2020-11-13
2020-11-12
2020-11-12
2020-11-06
2020-11-02
2020-10-31
2020-10-30
2020-10-29
2020-10-28
2020-10-27