เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2563


วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด ได้จัดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2563 ได้รับเกียรติจาก นางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด เป็นประธานในพิธี โดยมี คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองกราด คณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชนทั้ง 8 ชุมชน ประธาน อปพร. ประธานตำรวจบ้าน จิตอาสาฯ และประชาชนผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ณ เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2021-06-09
2021-06-09
2021-06-02
2021-05-31
2021-05-29
2021-05-25
2021-05-20
2021-05-20
2021-05-14
2021-05-01